Optimalisert Læring
i det 21. århundret

Vi engasjerer studenter og styrker lærere,
med verdens fremste lærings-teknologi.

shape shape go down
Screen

"Det handler om å skape bedre samtaler mellom studenter og lærere."

Læringsprosessen

Læring er en kompleks, sammensatt og utrolig viktig aktivitet. Vi finner mønster i læringsaktiviteter, virkeliggjør verktøy som i dag bare er en fjern drøm, og hjelper lærere og studenter sammen mot en mer optimal læringsprosess. Kort sagt; vi optimaliserer læringsprosessen. Dette gjør vi ved å forsterke forståelsen og samspillet mellom 3 essensielle parter: lærere, studenter, og teknologi.

Screen

Lærere - fremtidsformere

Lærere spiller en utrolig viktig rolle. Med en dyp forståelse for eget fagfelt, læringsprosesser, og egne studenter er lærere i en posisjon der de kan med stor entusiasme både inspirere og motivere fremtidens generasjon. Dette er et av verdens viktigste yrker, og disse dedikerte menneskene fortjener støtte, annerkjennelse for sin innsats, og alle mulige midler tilrettelagt for at de på best mulig måte skal kunne gjennomføre deres helt essensielle og samfunnsfremmende arbeid.

Utfordringen - Intuitiv Teknologi

Men selv de beste lærerne i dag har ikke alle midler tilrettelagt. Det er spesielt en type verktøy som ikke bygger opp under deres viktige arbeid, men som heller står der som en bauta av en utfordring de fleste lærere sliter med å tilpasse seg til. Dette er dagens lærings-teknologi. Hvorfor skal det være slik at noe som burde være med på å forenkle og forbedre læring ikke forenkler, men gjør hverdagen til dagens lærere vanskeligere? Og hvem er egentlig de store taperne i det hele? Studenter. Vår fremtid. Grunnmuren for vårt fremtidige samfunn.

Screen

Studenter - vår fremtid

Norges studenter er vår fremtid. Deres genuine nysgjerrighet, dyktighet og meninger er helt essensielle for ethvert land; men akkurat nå helt spesielt for Norge. I et land som står ovenfor massiv omstilling, med landets største næring, oljenæringen, i full disrupsjon, er de kritiske spørsmålene, interessen, de essensielle tilbakemeldingene, det harde arbeidet, og den akselererende fremgangen våre studenter har å gi helt essensielt for å tilføre vårt fedreland nye, sterke bærebjelker.

Teknologi - mer med mindre

Men det er ikke lærere, eller studenter sin oppgave å gjøre mer med mindre. Å komme opp med de virkelig innovative og elegante løsningene. Denne oppgaven går til teknologien, og her har vi foran oss et fantastisk eventyr. Det er ikke i kunnskap i seg selv at den nye oljen finnes. Kunnskap kan kopieres, redigeres, lagres og til og med finnes på. Ferdighet og forståelse derimot, må læres. Nyttig, verdifull og anvendbar ferdighet og forståelse krever ytelse over tid. Det er denne prosessen vi kaller læring. Det er gjennom bedre læring, orkestrert av de profesjonelle i et av verdens viktigste yrker, utført av landets fremtidige bærebjelkebyggere, at den nye oljen pumpes, raffineres og gjøres klar for eksport.

Vi jobber med å skape optimale læringsopplevelser. Interessert?

TA KONTAKT